W MEN odbyło się pierwsze posiedzenie grupy roboczej ds. emerytur nauczycieli

– Odbiór zgłoszonych przez nas postulatów dotyczących nauczycielskich emerytur i świadczeń kompensacyjnych był pozytywny – relacjonował Piotr Gościniak, członek Zarządu Głównego ZNP po pierwszym  spotkaniu grupy roboczej ds. emerytur nauczycieli, która działa w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli MEN. – Zapowiedziano konsultacje międzyresortowe ponieważ jest to temat, który angażuje kilka ministerstw, w tym ministerstwo finansów – podkreślił.

W czwartek 4 lipca 2024 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. emerytur nauczycieli, która działa w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli MEN, powołanego z inicjatywy ZNP.

Z ramienia ZNP w spotkaniu uczestniczyli: Piotr Gościniak, członek ZG ZNP (Okręg Wielkopolski ZNP); Beata Bartusik – Waśniowska, Sekretarz Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP oraz Łukasz Pater, prawnik. Stronę ministerialną reprezentowała ministra Paulina Piechna- Więckiewicz.

Przedstawiciele ZNP zgłosili kilka zagadnień emerytalnych wymagających pilnego prawnego uregulowania. To m.in.: przywrócenie prawa do urlopu zdrowotnego nauczycielom, którzy uzyskają uprawnienie do niekorzystnej emerytury stażowej z art. 88a oraz zmiana ustawy o świadczeniach kompensacyjnych – poszerzenie grupy uprawnionych oraz obniżenie wieku, w którym można skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego.

– Temat nauczycielskich emerytur jest bardzo istotny chociażby w związku z niżem demograficznym oraz tym, że nauczyciele jako grupa zawodowa się starzeją – mówił Piotr Gościniak na briefingu prasowym przed gmachem MEN.

Przypomniał, że ZNP zależy m.in. na pilnym poprawieniu przepisu dotyczącego prawa do urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczycieli, którzy z dniem 1 września znajdą się w grupie osób uprawnionych do emerytury stażowej z art. 88a Karty Nauczyciela.

– Przepisy dotyczące tzw. emerytur stażowych, które wprowadził minister Czarnek de facto wykluczyły część nauczycieli z prawa do urlopu dla poratowania zdrowia – wyjaśnił. – Drugą kwestią, o której rozmawialiśmy było podniesienie wysokości nauczycielskich odpraw emerytalnych, a trzecią wydłużenie prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, które według dzisiejszych przepisów wygasną w 2032 roku. ZNP chce, by tym świadczeniem objęte zostały kolejne roczniki nauczycieli – zaznaczył.

– Był dość pozytywny odbiór naszych koncepcji, m.in. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zapowiedziano konsultacje międzyresortowe, ponieważ jest to temat, który angażuje kilka ministerstw. Ważną rolę odgrywa w nim Ministerstwo Finansów – dodał Gościniak.

Poinformował też, że kolejne spotkanie grupy roboczej ds. nauczycielskich emerytur odbędzie się na przełomie sierpnia i września. Dodał, że strona rządowa zapowiedziała, że wypracuje wspólne stanowisko wobec przedstawionych przez związki postulatów.

Więcej w komunikacie ZNP tutaj

Przypomnijmy, że w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli pracuje pięć tematycznych grup roboczych zajmujących się różnymi obszarami regulacji kształtujących organizację i warunki pracy nauczycieli. Zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Zespół, obecnie przeprowadzana jest pierwsza seria spotkań grup roboczych.

Pod koniec czerwca odbyło się posiedzenie grupy ds. wynagradzania nauczycieli, na lipiec – poza spotkaniem grupy ds. emerytury nauczycielskiej i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych – zaplanowane są spotkania grupy ds.  oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli oraz grupy ds. kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. W sierpniu rozpocznie swoje prace grupa ds. odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

„Pierwszy etap prac wszystkich grup to czas zgłaszania przez stronę związkową i stronę samorządową uwag do funkcjonowania obowiązujących rozwiązań w omawianych obszarach pragmatyki zawodowej nauczycieli, formułowanie propozycji kierunku zmian, czy też propozycji konkretnych regulacji” – podsumowuje w specjalnym komunikacie MEN. „Zgłaszane propozycje będą poddane analizom finansowym, prawnym; będą również rozpatrywane pod kątem możliwości budowy spójnego systemu rozwiązań. Podczas tych prac badane będą również rozwiązania w tym zakresie stosowane w innych krajach. Na tym etapie nie są podejmowane decyzje o korektach obowiązujących przepisów, czy też tworzeniu nowych rozwiązań systemowych” – podkreślono.

Pracom poszczególnych grup roboczych przewodniczą sekretarz stanu Katarzyna Lubnauer, sekretarz stanu Henryk Kiepura oraz podsekretarz stanu Paulina Piechna-Więckiewicz.

(GN)

Ankieta Głosu. Zapraszamy do głosowania:

Nauczycielu, jak zamierzasz spędzić w tym roku wakacyjny urlop?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Patrz też: Komunikat ZNP po spotkaniu grupy roboczej – TUTAJ

ZNP: 4 lipca w MEN odbędzie się posiedzenie grupy roboczej ds. emerytur nauczycieli

Po spotkaniu grupy ws. wynagrodzeń. Urszula Woźniak: Chcemy rozmowy o płacach. ZNP ma gotowe propozycje

W MEN rozpoczęła prace grupa robocza ds. wynagradzania i warunków pracy nauczycieli. ZNP: „Pilne sprawy trzeba uregulować do 1 września”

ZNP rusza z akcją plakatową. „Porównaj nauczycielskie emerytury, zanim podejmiesz decyzję”