Po spotkaniu grupy ws. wynagrodzeń. Urszula Woźniak: Chcemy rozmowy o płacach. ZNP ma gotowe propozycje

W ciągu 14 dni mamy przesłać nasze postulaty i propozycje. MEN policzy skutki finansowe i mamy się spotkać ponownie 22 sierpnia. Jednak ZNP oczekuje, zgodnie z deklaracjami składanymi przez ministerstwo, spotkania na temat samych wynagrodzeń. Obecnie znamy tylko założenia budżetowe na 2025 r. Jest w nich mowa ogólnie o waloryzacji płac w sferze budżetowej o 4,1 proc. Nie ma natomiast nic na temat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli czy wzrostu wysokości subwencji oświatowej w przyszłym roku – mówi Głosowi Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP.

W środę 26 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. wynagrodzeń nauczycieli. To jedna z pięciu grup tematycznych działających w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Zespół jest organem doradczym ministra edukacji – ma wypracować nowe rozwiązania w sprawach m.in. wynagrodzeń, emerytur, awansu zawodowego i oceny pracy, postępowań dyscyplinarnych czy doskonalenia nauczycieli.

ZNP przedstawił listę pilnych spraw do rozstrzygnięcia. Po pierwszym posiedzeniu grupy roboczej ds. wynagrodzeń wiadomo, że eksperci MEN przejrzą listę postulatów Związku i innych partnerów społecznych. Na następnym spotkaniu ma być rozmowa o ewentualnych zmianach i skutkach finansowych.

To w ramach tej grupy roboczej Związek podnosi temat podwyżek w 2025 r., ale także wynagrodzeń za pracę podczas wycieczek szkolnych czy zapłaty za godziny ponadwymiarowe. Tematów zatem jest multum. Wszystkie ważne i pilne.

Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP, dla Głosu Nauczycielskiego:

– Minister Paulina Piechna-Więckiewicz, która prowadziła posiedzenie grupy roboczej, zakomunikowała, że zgodnie ze stanowiskiem rządu zmiany w prawie mogą być dokonywane tylko na podstawie projektów rządowych, a nie poselskich, składanych przez posłów koalicji. To wyklucza poselską ścieżkę procedowania zmian, na których nam zależy. Zwróciliśmy więc uwagę, że gdyby zespół ds. pragmatyki i grupy robocze zaczęły pracować wcześniej, wszystkie pilne sprawy byłyby już załatwione ścieżką rządową.

Jeśli chodzi o doraźne zastępstwa, na które bezpłatnie są wysyłani nauczyciele specjaliści, bibliotekarze czy ci, którzy pracują w świetlicach, to jak usłyszeliśmy, ma zostać uregulowane przez MEN i resort sam dostrzega taką konieczność. Podobnie wygląda sprawa z uregulowaniem wyjazdów na wycieczki szkolne. Ministerstwo ma się tym zająć, choć według resortu płacenie za godziny zaplanowane ponadwymiarowe i rozliczenie czasu pracy nauczycieli w trakcie takich wycieczek wynika z obowiązujących  przepisów prawa, ale według nas nie wynika, bo organy prowadzące i dyrektorzy interpretują przepisy po swojemu. Naszym zdaniem to powinno zostać uregulowane w Karcie Nauczyciela. Zresztą wszystkie propozycje mamy przygotowane pod kątem prawnym, zarówno jeśli chodzi o możliwe zmiany w KN, jak i w odpowiednich rozporządzeniach.

Minister Piechna-Więckiewicz poinformowała nas także, że minister Barbara Nowacka rozmawiała z przewodniczącą sejmowej komisji edukacji Krystyną Szumilas i że jest gotowość do podjęcia prac nad inicjatywą obywatelską ZNP w sprawie zmiany systemu wynagradzania nauczycieli. Czekamy na to z niecierpliwością.

W trakcie posiedzenia Arkadiusz Boroń, członek ZG ZNP, przedstawił prezentację pokazującą wysokość płac nauczycieli w latach 2006-2024 w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę czy też w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Z prezentacji wynika, że płace nauczycieli mimo 30-proc. podwyżek nie osiągnęły nawet pułapu z lat 2010-2012. Tym bardziej zasadny w tym kontekście wydaje się nasz postulat dotyczący podwyżki nauczycielskich pensji o 15 proc. od stycznia 2025 r.

W ciągu 14 dni mamy przesłać nasze postulaty i propozycje. MEN policzy skutki finansowe i mamy się spotkać ponownie 22 sierpnia. Jednak ZNP oczekuje, zgodnie z deklaracjami składanymi przez ministerstwo, spotkania na temat samych wynagrodzeń. Obecnie znamy tylko założenia budżetowe na 2025 r. Jest w nich mowa ogólnie o waloryzacji płac w sferze budżetowej o 4,1 proc. Nie ma natomiast nic na temat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli czy wzrostu wysokości subwencji oświatowej w przyszłym roku.

Upieramy się także, by przed 1 września rozstrzygnąć najpilniejsze sprawy, choćby zachowanie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia w kontekście  emerytur czarnkowych. Przecież wystarczy dopisać w art. 73  KN jedno słowo.

Not. JK

W MEN rozpoczęła prace grupa robocza ds. wynagradzania i warunków pracy nauczycieli. ZNP: „Pilne sprawy trzeba uregulować do 1 września”