W MEN rozpoczęła prace grupa robocza ds. wynagradzania i warunków pracy nauczycieli. ZNP: „Pilne sprawy trzeba uregulować do 1 września”

– W ciągu dwóch tygodni reprezentatywne związki związkowe mają przekazać swoje postulaty. Pani minister Piechna – Więckiewicz poinformowała o stanowisku rządowym, zgodnie z którym nie mogą być procedowane żadne projekty poselskie, a tylko rządowe. My wskazaliśmy na konieczność, by jeszcze do 1 września uregulowane zostały najpilniejsze dla nauczycieli sprawy – tak Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP podsumowała pierwsze posiedzenie grupy roboczej do spraw wynagradzania i warunków pracy nauczycieli, która obradowała w środę w ramach zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli przy MEN.

– Rozmawialiśmy głównie o wynagrodzeniach, wycieczkach szkolnych, rozliczaniu godzin ponadwymiarowych. Atmosfera była dobra. Mamy nadzieję i będziemy się dalej upierać przy tym, by pewne tematy, w tym urlopy dla poratowania zdrowia przy stażowych emeryturach czarnkowych udało się uregulować do 1 września – mówiła Urszula Woźniak na briefingu prasowym przed MEN. – Po dwóch tygodniach kiedy prześlemy nasze wszystkie rekomendacje i postulaty zostaną one opracowane przez ekspertów MEN pod względem finansowym i prawnym. Następne spotkanie grupy roboczej zaplanowano na 22 sierpnia – podała.

Grupa robocza ds. wynagrodzeń nauczycieli, która działa w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli MEN obradowała pod przewodnictwem Pauliny Piechny-Więckiewicz, podsekretarz stanu w MEN.

Podczas posiedzenia poza Urszulą Woźniak ZNP reprezentowali – Arkadiusz Boroń, prezes Okręgu Małopolskiego ZNP oraz Krzysztof Lisowski, prawnik ZG ZNP jako ekspert. Posiedzenie trwało kilka godzin.

„Podczas posiedzenia omawiana była sprawa wynagrodzeń oraz warunków pracy nauczycieli, które są ściśle powiązane z wynagrodzeniami. Strona ministerialna przedstawiła prezentację dotyczącą statystyki w zakresie wynagrodzeń nauczycieli oraz finansowania oświaty w latach 2015 – 2024” – czytamy w komunikacie ZNP.

Arkadiusz Boroń członek ZG ZNP przedstawił prezentację dotyczącą wynagrodzeń nauczycieli w latach 2006 – 2024 wskazując, iż pomimo 30 % podwyżki wynagrodzeń w 2024 roku, wynagrodzenia nauczycieli nie osiągnęły poziomu z lat 2010 – 2012 tak w stosunku do minimalnego wynagrodzenia za pracę jak i przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Wiceprezes ZG ZNP Urszula Woźniak wskazała, że podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 4,1 % w 2025 roku nadal nie pozwoli na dojście do poziomu z lat 2010- 2012, natomiast 15 % podwyżka urealni wynagrodzenia nauczycieli i przybliży do zmiany systemu wynagradzania poprzez powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, co dla ZNP jest priorytetem.

„Ministra Paulina Piechna – Więckiewicz poinformowała o rozmowie ministry Barbary Nowackiej z przewodniczącą sejmowej Komisji Edukacji i Młodzieży Krystyną Szumilas i o gotowości podjęcia przez komisję prac nad Inicjatywą Obywatelską ZNP” – czytamy w komunikacie.

„Ministra Paulina Piechna – Więckiewicz poinformowała też, że strona rządowa mając na uwadze złe doświadczenia lat ubiegłych nie przewiduje zgłaszania zmian w ustawach projektami poselskimi” –podaje Związek.

„Przedstawiciele ZNP wskazali, że są zagadnienia wymagające pilnego rozstrzygnięcia, przed 1 września 2024 roku i gdyby prace grup roboczych rozpoczęły się wcześniej byłoby możliwe uregulowanie tych pilnych spraw projektami rządowymi. Mamy przygotowane propozycje zmiany zapisów zarówno w ustawie Karta Nauczyciela, jak i w rozporządzeniach, w pierwszej kolejności dotyczy to zmiany w art. 34, 35, 39, 42, 47 i 73 ustawy KN , oraz w § 5 i 8 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy” – podkreśla Związek.

„Przypomnieliśmy również , że zgodnie z deklaracjami strony ministerialnej oraz protokołem uzgodnień z lutego 2024 r. oczekujemy podjęcia rozmów ze związkami zawodowymi na temat podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli mianowanych od 1 września 2024 r. oraz podwyższenia wynagrodzeń wszystkich nauczycieli w 2025 roku” – czytamy.

Uzgodniono, że w ciągu 14 dni związki zawodowe prześlą do ministerstwa katalog spraw do uregulowania wraz z propozycjami ich rozwiązania , ewentualnie konkretnych zapisów zmian w aktach prawnych. Ministerstwo podda je analizie i obliczy skutki finansowe. Następne spotkanie grupy roboczej zaplanowano na 22 sierpnia 2024 roku.

Pełny komunikat ZNP znajduje się tutaj

Wśród zagadnień zgłoszonych przez Związek przed spotkaniem grupy roboczej znalazły się:

>>jak najszybsze podjęcie prac nad Inicjatywą Obywatelską ZNP dotyczącą powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce

>> podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli w 2025 roku

>> warunki pracy nauczycieli

>> rozliczanie godzin ponadwymiarowych

>> realizacja godzin ponadwymiarowych

>> zapłata za czas wycieczek szkolnych

>> nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy

>> podwyższenie minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo do 500 zł

Przypomnijmy, że zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas posiedzenia Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli prace nad zmianami w warunkach wykonywania zawodu nauczycielskiego mają się odbywać w pięciu grupach roboczych.

Harmonogram posiedzeń pozostałych grup roboczych wygląda następująco:

>> 4 lipca – grupa robocza ds. emerytur nauczycieli oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, której przewodniczyć będzie również Paulina Piechna-Więckiewicz;

>> 16 lipca  – grupa robocza ds. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. Jej pracami będzie kierował sekretarz stanu Henryk Kiepura;

>> 17 lipca zbierze się grupa ds. kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, której obradom będzie przewodniczyć sekretarz stanu Katarzyna Lubnauer;

>> po 10 sierpnia odbędzie się spotkanie inaugurujące prace grupy roboczej ds. odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, której będzie przewodniczyć Henryk Kiepura.

Do kwestii pilnych do załatwienia należy poprawienie przepisu dotyczącego prawa do urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczycieli, którzy z dniem 1 września znajdą się w grupie osób uprawnionych do emerytury stażowej z art. 88a Karty Nauczyciela.  Tą kwestią zajmie się grupa robocza ds. emerytur nauczycieli oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, która ma obradować 4 lipca.

W czym problem? Chodzi o to, że w artykule 73 ust. 2 KN jest zastrzeżenie, że „Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne”. Czyli, że urlopu dla poratowania zdrowia można mu udzielić tylko do końca miesiąca, w którym nabywa te uprawnienia.

W art. 73 ust 2. brakuje więc raptem jednego słowa, doprecyzowania, że chodzi o powszechną emeryturę. Bez dopisania słowa „powszechnej” nauczyciele, którzy planują przejść na emeryturę stażową zostaną postawieni pod ścianą, ponieważ ten przepis będzie dotyczyć także ich. Teoretycznie dostaną prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę, ale wielu przecież nie chce z niej korzystać. Niestety także nauczyciele, którzy nie zamierzają przejść na emeryturę stażową nie będą mogli skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia.

20 czerwca 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Prezes ZNP Sławomir Broniarz przekazał minister Barbarze Nowackiej stanowisko Zarządu Głównego ZNP z 18 czerwca 2024 r. w którym Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego wzywa stronę rządową do:

>> pilnego podjęcia rozmów i działań dotyczących wzrostu wynagrodzeń nauczycieli mianowanych z tytułem zawodowym magistra, z przygotowaniem pedagogicznym i stopniem pedagogicznym doktora od 1 września 2024 r., zgodnie z protokołem uzgodnieniowym i przedstawionym przez Związek stanowiskiem z 8 lutego 2024 r.

>> oraz wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkolnictwa wyższego i nauki od 1 stycznia 2025 r. o 15 proc.

(GN)

ZNP: W środę 26 bm. w MEN posiedzenie pierwszej grupy roboczej na temat wynagrodzeń nauczycieli

Ostrożny optymizm po pierwszym spotkaniu zespołu ds. pragmatyki w MEN. Znamy harmonogram prac grup roboczych

Dealerzy Wiedzy o pragmatyce zawodu nauczyciela. „Po 10 latach pracy nauczyciel może liczyć na 20 proc. podwyżki”