ZNP: W środę 26 bm. w MEN posiedzenie pierwszej grupy roboczej na temat wynagrodzeń nauczycieli

Jak podaje w komunikacie ZNP – 26 czerwca 2024 r. o godz. 11:00 rozpocznie prace grupa robocza ds. wynagrodzeń nauczycieli, która działa w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli MEN. ZNP reprezentować będzie Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP; Arkadiusz Boroń, prezes Okręgu Małopolskiego ZNP oraz Krzysztof Lisowski, prawnik.

Jak czytamy w komunikacie ZNP wśród zagadnień zgłoszonych przez Związek przed spotkaniem grupy roboczej znajdują się:

>> jak najszybsze podjęcie prac nad Inicjatywą Obywatelską ZNP dotyczącą powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce

>> podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli w 2025 roku

>> warunki pracy nauczycieli

>> rozliczanie godzin ponadwymiarowych

>> realizacja godzin ponadwymiarowych

>> zapłata za czas wycieczek szkolnych

>> nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy

>> podwyższenie minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo do 500 zł

Po czwartkowym inauguracyjnym spotkaniu Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli przedstawiciele największych oświatowych związków rozmowy z kierownictwem MEN ocenili jako merytoryczne.

Sławomir Broniarz, prezes ZNP przypomniał m.in., że w Sejmie jest przygotowany przez ZNP obywatelski projekt nowelizacji Karty nauczyciela. Zakłada on powiązanie wysokości wynagrodzeń nauczycieli z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Pierwsze czytanie projektu odbyło się pod koniec stycznia tego roku, po czym trafił on do dalszych prac w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Chodzi o obywatelski projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Związek Nauczycielstwa Polskiego, zebrał pod nim ponad 250 tys. podpisów obywateli. Projekt pod koniec stycznia trafił do prac w sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, i utknął tam.

Za powiązaniem wynagrodzeń nauczycieli z wynagrodzeniami w gospodarce są wszystkie trzy największe oświatowe związki, a także szefowa MEN.

– Uważam, że pensje nauczycieli powinny być w sposób systemowy uzależnione od funkcjonowania państwa. To jest postulat ze wszech miar słuszny – zadeklarowała kilka dni temu ministra edukacji Barbara Nowacka w TVN 24.

Przypomnijmy, że zadaniem zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli jest przygotowanie propozycji rozwiązań w zakresie: wynagradzania nauczycieli, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli; odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli; emerytur nauczycieli oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych; kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Komunikat ZNP przed spotkaniem grupy roboczej 26 bm. znajduje się tutaj

(GN)

Ostrożny optymizm po pierwszym spotkaniu zespołu ds. pragmatyki w MEN. Znamy harmonogram prac grup roboczych

ZG ZNP oczekuje wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli mianowanych od 1 września oraz wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich nauczycieli o 15 proc. od 1 stycznia (uchwała)

Minister Nowacka odpowiada na postulaty ZNP. „Kwestia udziału nauczycieli w wycieczkach powinna zostać uregulowana”