Minister Nowacka odpowiada na postulaty ZNP. „Kwestia udziału nauczycieli w wycieczkach powinna zostać uregulowana”

Jest reakcja MEN po apelu władz ZNP by zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli (powołany w MEN – przyp. red.) zebrał się jeszcze przed rozdaniem świadectw i zajął się „katalogiem ważnych spraw”, które wymagają pilnego rozstrzygnięcia i uregulowania. Minister Barbara Nowacka poinformowała, że prace zespołu ruszą 20 czerwca i zapewniła o gotowości do współpracy z partnerami społecznymi. – Nie będziemy podejmować żadnych decyzji bez współpracy i uzgodnień ze związkami zawodowymi – zapewniła w rozmowie z dziennikarzami. – Uważam, że kwestia tego, w jaki sposób nauczyciel funkcjonuje na takiej wycieczce, powinna być uregulowana – zadeklarowała cytowana przez Polską Agencję Prasową.

Przypomnijmy, że w poniedziałek na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz przypomniał, że jeszcze 20 grudnia ub.r. Związek zaproponował szefowej MEN utworzenie zespołu roboczego, który zająłby się kluczowymi sprawami podnoszonymi przez środowisko nauczycielskie. – Na wiele z tych zagadnień powoływała się w swoich wystąpieniach także pani minister Barbara Nowacka – powiedział. – Mamy połowę czerwca i do tej pory nic się nie wydarzyło. Owszem zespół został powołamy, partnerzy społeczni wyłonili swoich przedstawicieli, na czele tego zespołu stoi pani minister Barbara Nowacka, ale nauczyciele pytają „co z tego?” – mówił Sławomir Broniarz.

– Po naszej konferencji otrzymaliśmy z ministerstwa edukacji informację o terminie pierwszego posiedzenia zespołu i zaproszenie na to spotkanie. Zespół zbierze się 20 czerwca o godzinie 12  –poinformował kilka godzin później Głos Nauczycielski prezes ZNP.

We wtorek dziennikarze zapytali z kolei minister Nowacką o postulaty Związku dotyczące m.in. warunków pracy nauczycieli. Barbara Nowacka powtórzyła, że 20 czerwca odbędzie się pierwsze spotkanie zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. – Tam wszystkie te tematy będą poruszane – powiedziała minister cytowana przez PAP.

Zapewniła o gotowości do współpracy. – Nie będziemy podejmować żadnych decyzji bez współpracy i uzgodnień ze związkami zawodowymi – zaznaczyła. Dodała, że chodzi o kwestie podnoszone przez nauczycieli dotyczące płatności za nadgodziny, emerytur, zatrudniania, kwalifikacji zawodowych.

Poinformowała, że zespół będzie pracował w czterech grupach tematycznych. Dopytywana, czy „gorący temat wycieczek szkolnych” będzie jednym z pierwszych, odparła, że „zależy to od dynamiki prac”.

Zaznaczyła jednocześnie, że „to nie jest temat gorący, to jest temat bardzo dobrze znany”. – Niektóre samorządy wspierają nauczycieli i płacą. Natomiast dzisiaj nie ma możliwości prawnej, nie ma takiej przestrzeni prawnej, żeby uznać, że nauczyciel np. ma delegację albo że nadgodziny są jakoś liczone, są różne rozwiązania, np. kolonie są liczone zupełnie inaczej, są liczone ryczałtem, samorządy często wspierają nauczycieli, niestety – nie wszystkie” – tłumaczyła szefowa MEN cytowana przez PAP.

Ministrę zapytano, czy jest szansa na zmianę przepisów w tej sprawie. – Tak, uważam, że kwestia tego, w jaki sposób nauczyciel funkcjonuje na takiej wycieczce, powinna być uregulowana – odpowiedziała.

Według ZNP wyjazd nauczyciela na wycieczkę szkolną powinien być w przepisach uregulowany jako polecenie służbowe wyjazdu lub delegacja służbowa.

Wtedy – jak tłumaczyła – wiceprezes ZG ZNP Urszula Woźniak możliwe byłoby wypłacenie nauczycielowi wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, których nie prowadzi, będąc na wycieczce, gdyż nie prowadzi ich nie ze swojej winy.

Urszula Woźniak zauważyła także, że to nie jest komfortowa sytuacja dla nauczyciela, gdy podczas wycieczki jego przejazd, nocleg i posiłki są opłacane przez radę rodziców i uczniów. Zaznaczyła, że konieczne jest też uregulowanie odpowiedzialności i prawa nauczyciela do wypoczynku podczas wyjazdu.

(GN)

„Minęło pół roku i nic się nie dzieje”. ZNP oczekuje rozpoczęcia prac zespołu ds. pragmatyki (aktualizacja)