„Minęło pół roku i nic się nie dzieje”. ZNP oczekuje rozpoczęcia prac zespołu ds. pragmatyki (aktualizacja)

ZNP oczekuje, że zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli (powołany w MEN – przyp. red.) zbierze się jeszcze przed rozdaniem świadectw – powiedział prezes Związku Sławomir Broniarz podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Wspólnie z Urszulą Woźniak, wiceprezes ZG ZNP, przedstawił „katalog ważnych spraw”, które wymagają pilnego rozstrzygnięcia i uregulowania. Z ostatniej chwili: Po konferencji Związku resort edukacji poinformował o terminie pierwszego spotkania zespołu – odbędzie się ono jeszcze w czerwcu.

Prezes Związku przypomniał, że 20 grudnia ub.r. Związek zaproponował szefowej MEN utworzenie zespołu roboczego, który zająłby się kluczowymi sprawami podnoszonymi przez środowisko nauczycielskie. – Na wiele z tych zagadnień powoływała się w swoich wystąpieniach także pani minister Barbara Nowacka – powiedział.

– Mamy połowę czerwca i do tej pory nic się nie wydarzyło. Owszem zespół został powołamy, partnerzy społeczni wyłonili swoich przedstawicieli, na czele tego zespołu stoi pani minister Barbara Nowacka, ale nauczyciele pytają „co z tego?” – mówił Sławomir Broniarz.

Przypomniał, że w Związku trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza, odbywa się wiele zebrań i spotkań, na których powracają pytania o to, co z zespołem i „dlaczego do tej pory nic się nie wydarzyło”.

Tymczasem zespół miał się zająć bardzo ważnymi z punktu widzenia nauczycieli zagadnieniami.

Z OSTATNIEJ CHWILI:

– Po naszej konferencji otrzymaliśmy z ministerstwa edukacji informację o terminie pierwszego posiedzenia zespołu i zaproszenie na to spotkanie. Zespół zbierze się 20 czerwca o godzinie 12  – informuje Głos Nauczycielski Sławomir Broniarz.

Minister Nowacka powołała zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli

Jakie sprawy wymagają pilnego załatwienia?

Jednym z newralgicznych tematów są wynagrodzenia. Chodzi o wysokość wynagrodzeń nauczycielskich w 2025 r., ale także o zmiany w systemie wynagradzania polegające na powiązaniu wysokości płac nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju.

Taką zmianę przewiduje obywatelski projekt ustawy złożony w Sejmie przez ZNP. Prezes Związku przypomniał, że 25 stycznia br. przedstawił inicjatywę ZNP na forum Sejmu i od tamtego czasu nie odbyło się żadne posiedzenie Izby, ani sejmowej komisji edukacji w tej sprawie.

Natomiast jeśli chodzi o podwyżki dla nauczycieli w 2025 r. to propozycje rządu poznamy wkrótce, ponieważ w najbliższych dniach Rada Dialogu Społecznego otrzyma projekt budżetu państwa na przyszły rok. Związek oczekuje dalszego wzrostu wynagrodzeń.

Oprócz spraw płacowych na rozstrzygnięcie czekają inne ważne kwestie – zespół przy MEN miał zająć się m.in. awansem, zawodowym i oceną pracy, postępowaniami dyscyplinarnymi, a także kształceniem nauczycieli.

– Mamy dramatyczną sytuację demograficzną, ona pogarsza się z każdym kolejnym rokiem. Jeżeli dzisiaj nie zajmiemy się kwestią sposobu kształcenia nauczycieli, liczby nauczycieli i powiązania tego z kwestiami emerytalno-rentowymi to w ciągu dwóch-trzech lat możemy znaleźć się w niezwykle trudnej sytuacji – dodał prezes Broniarz.

Według ZNP są obszary, które wymagają zmian „tu i teraz”, są także obszary, które będą wymagały wielu miesięcy, jeśli nie lat pracy. Rzecz w tym, by zacząć te prace.

O szczegółach oczekiwań ZNP mówiła Urszula Woźniak.

– Nauczyciele odnoszą wrażenie, że znowu stali się niewidoczni dla rządzących – powiedziała. Dlaczego? Bo „nie zostały wprowadzone żadne uregulowania, które rozwiązywałyby problemy nauczycieli”.

Urszula Woźniak podkreśliła, że są to problemy znaczące dla całego systemu edukacji, które wpływają na jego funkcjonowanie.

Dodała, że orzeczenia Sadu Najwyższego oraz wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich potwierdzają, iż istnieje wiele luk w przepisach dotyczących pragmatyki zawodowej nauczycieli. Chodzi m.in. o nierówne traktowanie nauczycieli w sprawach pracowniczych w porównaniu z innymi grupami zawodowymi.

Nauczyciel uniewinniony w postępowaniu dyscyplinarnym straci część wynagrodzenia. RPO interweniuje w MEN

Jednym z istotnych problemów jest przewlekłość postępowań dyscyplinarnych (są nawet przypadki, kiedy nauczyciel jest zawieszony od 7 lat!).

Kolejnym – głośny w ostatnich dniach temat wycieczek szkolnych i braku wynagrodzenia nauczycieli za dodatkową pracę podczas wycieczek. Temat wywołała szefowa MEN za sprawą dwóch ministerialnych programów (ws. wycieczek w szkołach oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych dla przedszkolaków).

MEN ogłosiło start nowych programów dla szkół i przedszkoli. „100 proc. dofinansowania do wycieczki szkolnej”

Kolejną sprawą, która bulwersuje nauczycieli, jest sytuacja związana z emeryturą stażową. Przepisy dotyczące tego świadczenia wchodzą w życie 1 września br. Problem polega na tym, że nauczycieli, którzy nabędą prawo do „stażówki” nie będą mogli skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia (nawet jeśli nie zamierzają przejść na emeryturę stażową).

ZNP domaga się także poprawy warunków pracy w szkołach i przedszkolach oraz dalszego wzrostu wynagrodzeń. Nie mniej ważne jest zadbanie o dobrostan nauczycieli. – Dobrostan nauczycieli jest tak samo ważny jak dobrostan uczniów – mówiła Urszula Woźniak.

(DK, GN)