MEN ogłosiło start nowych programów dla szkół i przedszkoli. „100 proc. dofinansowania do wycieczki szkolnej”

– Mamy dobrą wiadomość dla uczniów, uczennic i przedszkolaków. Ruszają programy ministerialne dodatkowego wsparcia działań kulturalnych i edukacyjnych dla szkół i przedszkoli. To program „Podróże z klasą” skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz „Kto ty jesteś? – Polak mały”, który powstał z myślą o przedszkolakach” – ogłosiła ministra edukacji Barbara Nowacka podczas środowej konferencji prasowej „Programy i przedsięwzięcia dla szkół i przedszkoli”.

Szefowa MEN Barbara Nowacka zapowiedziała, że w ramach pierwszego programu „Podróże z klasą” szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą mogły dostać 100 proc. dofinansowania do wycieczki szkolnej. Nabór wniosków ma ruszyć 19 czerwca. O przyznaniu środków decydować będzie kolejność zgłoszeń. Program będzie realizowany do wyczerpania środków finansowych. Na wycieczki uczniowie pojadą w nowym roku szkolnym 2024/2025: od września do grudnia.

Program ma na celu – jak powiedziała minister Nowacka – „przede wszystkim zachęcenie młodzieży do udziału w wydarzeniach związanych ze światem kultury”. Dlatego w ramach dwudniowej wycieczki uczniowie muszą odwiedzić przynajmniej dwie instytucje kultury, np. muzea, teatry, filharmonie, centra naukowe, w przypadku wycieczki trzy dniowej – trzy instytucje, itd.

-Kultury warto doświadczać. Edukacja kulturalna, która niestety wypadła z programów nauczania kilka lat temu przy „deformie edukacji” pani Anny Zalewskiej, powinna być przywrócona w wymiarze odczuwalnym – powiedziała szefowa MEN. – Wiemy, że bariera finansowa i często bariera odległościowa jest poważna, dlatego zdecydowaliśmy się na dofinansowanie właśnie takich wycieczek szkolnych – dodała.

Na realizację programu w 2024 r. przeznaczonych będzie 60 mln zł w 2024 r. W ramach „Podróży z klasą” dofinansowaniu w 100 proc. podlegają wycieczki trwające od 2 do 5 dni. Kwota dofinansowania zależy od czasu trwania wycieczki. Wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia jednej osoby nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę.

Drugi program „Kto ty jesteś? – Polak mały” zakłada  dofinansowanie dodatkowych zajęć dla przedszkolaków. Skierowany będzie do organizacji pozarządowych, instytucji kultury i instytucji naukowo-badawczych. Minister Nowacka poinformowała, że program skierowany do przedszkoli „zostanie rozpisany w przyszłym tygodniu”, a nabór do niego przeprowadzony zostanie jeszcze w czerwcu.

– Przedszkola często są pomijane w myśleniu o edukacji, a przecież to filar, to w przedszkolach dzieci uczą się postaw, integrują, socjalizują – mówiła Nowacka. – Dla przedszkoli mamy zaproponowane cztery moduły programowe, tematyczne. Jeden dotyczy rozwoju kompetencji naukowych, czyli badań, eksperymentów, kwestii związanych z dostępem do wiedzy, poznawaniem wiedzy. Drugi dotyczy kultury i edukacji kulturalnej. Trzeci moduł to bezpieczeństwo i zdrowie. Czwarty moduł to wiedza o współczesnym świecie” – przekazała ministra.

Szefowa MEN podała, że w ramach programu dla przedszkoli o dofinansowanie ubiegać się będą mogły organizacje pozarządowe, np. organizacje harcerskie, instytucje kultury, instytucje naukowo-badawcze.

Komunikat Ministra Edukacji o ustanowieniu programu zostanie podpisany na początku czerwca, a nabór wniosków ruszy 26 czerwca br. i potrwa do 17 lipca 2024 r.

W ramach programu, zostaną przekazane środki finansowe dla organizacji pozarządowych na organizację zajęć kulturalnych, konkursów, pikników, wystaw i wycieczek dla przedszkolaków. O środki finansowe ubiegać mogą się organizacje harcerskie, instytuty badawcze, instytucje kultury oraz podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

Program będzie podzielony na moduły tematyczne. Wysokość środków finansowych na realizację jednego projektu w ramach modułu przedstawia się następująco:

>> ,,Odkrywcy świata” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł

>> „Kultura dla przedszkola” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł

>> „Bezpieczne przedszkolaki” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł

>> „Świat w przedszkolu” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł.

– Wcześniejsze programy ministerialne zakładały niepełne wsparcie finansowe. My chcemy wyrównywać szanse, żeby rodzice nie musieli już dopłacać. Te programy to ogromna wartość dla młodzieży – wyjechać wspólnie, integrować się, ale przede wszystkim poznawać piękno i bogactwo kultury i sztuki – tłumaczyła szefowa MEN.

Więcej informacji na stronie MEN tutaj

(GN)

Fot: MEN

Będzie okrągły stół poświęcony postulatom uczniów szkół średnich? Premier Tusk podchwycił pomysł licealisty

Ruszył pilotaż programu „Edukacja z wojskiem”. Potrwa do 20 czerwca i obejmie ponad 3 tys. szkół

Ministrowie edukacji i sportu przekonują nauczycieli WF do programu „Sportowe Talenty