Ruszył pilotaż programu „Edukacja z wojskiem”. Potrwa do 20 czerwca i obejmie ponad 3 tys. szkół

W poniedziałek ruszył pilotażowy program dla uczniów „Edukacja z wojskiem”. Potrwa do 20 czerwca. Zajęcia z żołnierzami odbędą się szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Maksymalną liczbę szkół mogących wziąć udział w programie określono na 3,5 tys. placówek. Było to wspólne uzgodnienie MEN i MON. Ostatecznie do projektu zgłoszono 3016 szkół.

W szkołach biorących udział w pilotażu przeprowadzone zostaną trzygodzinne bloki zajęć dostosowanych do wieku i zainteresowań uczniów. Zajęcia będą prowadzić żołnierze w obecności nauczycielek i nauczycieli.

Szkolenia odbywają się w czasie trwania zajęć edukacyjnych. W szkole wyłonionej do udziału w programie są realizowane wyłącznie w jednym oddziale klasowym. W przypadku uczniów niepełnoletnich zgodę na udział w zajęciach muszą wyrazić rodzice, w przypadku uczniów pełnoletnich oni sami.

Celem programu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa, kształtowanie odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożenia, poznanie i stosowanie zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia, w tym bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, nabycie praktycznych umiejętności zachowania w sytuacjach zagrożenia, wzrost zainteresowania uczniów zagadnieniami związanymi z tematyką obronności oraz nauka bezpiecznego poruszania się w sieci, a także krytycznej analizy informacji dostępnych w internecie.

Program „Edukacja z wojskiem”, będący wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej, skierowany jest do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży oraz do szkół artystycznych. Przedsięwzięcie nie obejmuje szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

Do 24 kwietnia MEN prowadziło nabór wniosków do udziału w programie pilotażowym.

(GN)

Fot: MON/X

W szkołach ruszy pilotażowy program „Edukacja z wojskiem”. „Potrzeba dobrej edukacji o obronności jest niezbędna”

Minister Nowacka: W dwa dni 800 szkół zgłosiło się do programu „Edukacja z wojskiem”

Jak przygotować się na wypadek wojny i innych zagrożeń? Ruszył rządowy portal. Ważne informacje m.in. dla uczniów i nauczycieli