W szkołach ruszy pilotażowy program „Edukacja z wojskiem”. „Potrzeba dobrej edukacji o obronności jest niezbędna”

Ministrowie edukacji Barbara Nowacka i obrony Władysław Kosiniak – Kamysz podpisali w środę list intencyjny ws. uruchomienia w szkołach pilotażowego programu „Edukacja z wojskiem”. Program ma objąć 3,5 tys. szkół podstawowych i średnich. – Potrzeba dobrej edukacji o obronności jest niezbędna dla naszego społeczeństwa. Rozpoznawanie sygnału alarmowego, informacja o miejscach bezpiecznych, czy nauka jak chronić się przed cyberzagrożeniami, to tylko niektóre z zagadnień, z którymi uczniowie zapoznają się podczas zajęć – powiedziała minister Nowacka. – Podnosimy obronność polskiego społeczeństwa. Bezpieczeństwo to siła, mądrość i edukacja obywateli. Szkoła jest miejscem, które powinno uczyć i oswajać jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych – dodał szef MON.

Ministrowie poinformowali, że nabór do pilotażowego programu rusza od czwartku 18 kwietnia. Szkoły mogą zgłaszać swój udział poprzez samorządy, a program będzie realizowany w całej Polsce. Pierwsze szkolenia w ramach programu wystartują 6 maja i potrwają do 20 czerwca.

Pilotaż ma objąć blisko 3,5 tys. szkół w całej Polsce. Zajęcia będą się odbywać w tamach trzygodzinnych bloków szkoleń dostosowanych do wieku i zainteresowań uczniów oraz potrzeb danego regionu. Prowadzić je będą żołnierze w obecności nauczycielek i nauczycieli.

„3-lekcyjne szkolenia łączą teorię i praktykę. Zawierają treści z pogranicza wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznają się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy” – czytamy m.in w komunikacie. „Wojskowi szkoleniowcy przeprowadzą zajęcia w szkołach – w klasach, na boiskach i skwerach szkolnych” – wskazano.

Jak tłumaczyli ministrowie zasadniczym celem programu „Edukacja z wojskiem” jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.

– Patriotyzm to gotowość działania na rzecz ojczyzny, ale przede wszystkim nabywanie kompetencji, by służyć krajowi i służyć bliźniemu. I temu naprawdę ma służyć nasz program: wzmożeniu odporności wśród młodych osób, wyrobieniu postaw patriotycznych i wyuczeniu kompetencji, które przydają się w każdym momencie życia, a w sytuacji rozchwianego świata, w którym żyjemy, ta odporność, wiedza i ta świadomość, że każda osoba będzie umiała poradzić sobie i pomóc komuś bliskiemu, pomóc innym jest szalenie ważna – powiedziała Nowacka.

Podała, że zajęcia realizowane w ramach programu, będą dostosowane do wieku i zainteresowań uczniów. Mówiąc o programie zajęć, wymieniła m.in. rozpoznawanie sygnałów alarmowych, informacje o miejscach bezpiecznych lub jak je zorganizować i informacje o tym, jak się chronić przed cyberzagrożeniami.

Minister Nowacka poinformowała, że program będzie realizowany we wszystkich grupach wiekowych z wyjątkiem klas VIII szkół podstawowych i I klas szkół ponadpodstawowych, w których realizowany jest przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa. – To jest pilotaż, ale wierzymy, że potrzeba dobrej edukacji dotyczącej odporności jest niezbędna dla naszego bezpieczeństwa” – powiedziała szefowa MEN i zaprosiła do udziału w pilotażu wszystkie chętne szkoły.

Według Kosiniaka -Kamysza z bezpieczeństwem i przygotowaniem na zagrożenia należy się oswajać. Dodał, że przygotowany we współpracy MON i MEN program, opracowany przez żołnierza-nauczyciela, jest dopasowany do rozwoju edukacyjnego dzieci.

– Wojsko będzie obecne w szkołach, na lekcjach, wojsko będzie uczyć, będzie oswajać, będzie przygotowywać, będzie wzmacniać odporność polskiego społeczeństwa, młodych ludzi w szkołach podstawowych i średnich – zapowiedział szef MON. Podkreślił, że wojsko jest odpowiedzialne za przygotowanie społeczeństwa do zagrożeń i realizuje to zadanie po to, by dzieci i ich rodzice mogli czuć się bezpiecznie.

– Jesteśmy w takim momencie naszej historii, żyjemy w takich czasach, że wszelkie działania, które mogą poprawić bezpieczeństwo, muszą być podjęte. Bezpieczeństwo to nie jest tylko dobrze uzbrojona armia, to nie jest tylko siła w sojuszach, ale to jest siła społeczeństwa, to jest mądrość społeczeństwa, to jest przygotowanie społeczeństwa. Od przedszkolaka do seniora, każdy z nas musi być przygotowany na różne wyzwania – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON podkreślił, że szkoła jest po to, by dawać uczniom niezbędna wiedzę i umiejętności, także wobec sytuacji kryzysowych. – Zatem po to, by Polska była bezpieczniejsza, doszliśmy do wspólnego wniosku, że trzeba wejść z edukacją o bezpieczeństwie do szkół, pokazać wojsko w szkole, pokazać, co można zrobić, pokazać, jak przygotować się na momenty kryzysowe, jak udzielać pierwszej pomocy – zaznaczył.

Ministrowie zaprosili do udziału w pilotażu wszystkie chętne szkoły.

(GN)

Fot: MON

Jak przygotować się na wypadek wojny i innych zagrożeń? Ruszył rządowy portal. Ważne informacje m.in. dla uczniów i nauczycieli

Nie tylko HiT. Co MEN zmienia w ramówkach? Projekt nowego rozporządzenia już opublikowany. Od dziś trwają konsultacje publiczne