Ostrożny optymizm po pierwszym spotkaniu zespołu ds. pragmatyki w MEN. Znamy harmonogram prac grup roboczych

– Spotkanie było merytoryczne. Dobrze, że do niego doszło. ZNP ma szereg postulatów, które są niezwykle ważne dla nauczycieli, ale reakcja MEN również wskazuje na to, że resort dostrzega te problemy i jest zainteresowane jak najszybszym procedowaniem nad nimi – mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz po pierwszym spotkaniu zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli, które w czwartek odbyło się w siedzibie resortu. Na spotkaniu ustalono m.in. harmonogram prac grup roboczych w ramach zespołu. Na pierwszy ogień idą wynagrodzenia nauczycielskie (spotkanie już 26 czerwca br.).

– Ustalony został harmonogram prac grup roboczych i mamy nadzieję, że prace tych grup roboczych będą nas posuwały do rozwiązania problemów – zarówno tych bardzo pilnych jak zachowanie we wrześniu prawa nauczycieli do urlopu dla poratowania zdrowia po wejściu w życie tzw. emerytur czarnkowych, jak również kwestie przyszłych świadczeń kompensacyjnych czy kształcenia zawodowego nauczycieli. Jest pewien optymizm i mam nadzieję, że nie będzie on weryfikowany in minus po posiedzeniach grup roboczych – dodał.

– Mam nadzieję, że będziemy zmierzali do rozwiązania problemów, bo to jest kwestia kluczowa z punktu widzenia 700 tys. nauczycieli – komentował prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Ruszają prace w grupach roboczych

Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP przedstawiła ustalony podczas posiedzenia harmonogram prac grup roboczych:

>> 26 czerwca o godz. 11 zbierze się grupa robocza, która będzie się zajmować wynagrodzeniami nauczycieli i warunkami ich pracy

>> 4 lipca spotka się grupa robocza, która zajmie się emeryturami oraz nauczycielskimi świadczeniami kompensacyjnymi

>> 16 lipca zbierze się grupa robocza , która zajmie się awansem zawodowym i oceną pracy nauczycieli

>> 17 lipca zbierze się grupa robocza zajmująca się kwalifikacjami i doskonaleniem zawodowym nauczycieli

>> Po 10 sierpnia spotka się grupa, która zajmie się odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli.

Sprawy pilne i najpilniejsze

– Kiedy efekty prac? Trudno powiedzieć. Rozmawialiśmy o najpilniejszych kwestiach. Pani ministra Nowacka uważa, że prace grup w systemowym ujęciu będą się toczyły przez trzy lata, natomiast nam zależy żeby prace nad najpilniejszymi tematami zakończyły się do 1 września – tłumaczyła Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP.

Dodała, że chodzi np. o uregulowanie prawa nauczycieli do urlopu dla poratowania zdrowia w kontekście wejścia w życia emerytur stażowych. – Bo to może wypchnąć z rynku pracy ok. 14,5 tys. nauczycieli w tym roku i w kolejnych latach. Nie stać nas na to, a problem można załatwić dodając do art. 73 ust. 2 Karty Nauczyciela jedno słowo: „powszechnej” (chodzi o emeryturę – przyp. red) – dodał prezes ZNP.

– Liczymy na to, że do prac w kwestiach dotyczących wynagrodzeń nauczycieli i inicjatywy obywatelskiej ZNP aktywnie włączy się posłanka Krystyna Szumilas, przewodnicząca sejmowej komisji edukacji dlatego, że ona jest obecnie gospodarzem tego projektu – zaznaczył prezes ZNP. – Te rozmowy zaczynamy teraz, ale one wymagają faktycznie pewnych analiz finansowych – tłumaczył.

– Jest otwartość, jest chęć do rozmowy, a to dobrze rokuje – podsumowali czwartkowe rozmowy w MEN przedstawiciele ZNP.

***

DLA GŁOSU: Problemy, które trzeba wreszcie rozwiązać

Sławomir Broniarz, prezes ZNP, dla Głosu Nauczycielskiego:

– Bez wątpienia jest duża otwartość ze strony MEN i gotowość do rozmów. Szkoda tylko, że zmarnowaliśmy pół roku, bo można było w wielu przypadkach powiedzieć, że mamy sukces i że udało się rozwiązać ważne dla nauczycieli problemy, nie czekając do połowy czerwca. Ministerstwo miało jednak jakiś swój scenariusz. Pytanie jakie konkretnie problemy zostaną wreszcie załatwione i na ile pani minister Nowacka będzie miała świadomość nie tylko wagi i znaczenia kwestii, które podnosimy, ale też zniecierpliwienia nauczycieli.

Pamiętajmy, że oprócz tych spraw do załatwienia w krótkim terminie jak urlopy dla poratowania zdrowia w odniesieniu do emerytur czarnkowych, które będą obowiązywały od 1 września, są też sprawy makro. Dobrze, że zwrócił na nie uwagę podczas dzisiejszego spotkania dr Maciej Jakubowski, dyrektor IBE. To kwestie takie jak kształcenie nauczycieli, dobrostan psychiczny i to wszystko co się wiąże z kondycją i przyszłością naszego zawodu.

Atmosfera tego pierwszego spotkania wskazuje, że strony chyba rozumieją o co chodzi i mam nadzieję, że MEN dołoży wszelkich starań, żeby rozwiązywanie problemów nauczycieli posuwało się do przodu.

***

Zespół powołany na wniosek ZNP

Zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli został powołany na wniosek ZNP. Jest organem pomocniczym Ministra Edukacji.

Szefowa MEN  wręczyła na pierwszym posiedzenia powołania członkom Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Przewodniczącą Zespołu jest właśnie ministra Barbara Nowacka, wiceprzewodniczącymi sekretarz stanu Henryk Kiepura i podsekretarz stanu Paulina Piechna Więckiewicz. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele nauczycielskich central związkowych, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Instytutu Badań Edukacyjnych.  

>> Komunikat ZNP po posiedzeniu zespołu można znaleźć tutaj

(GN)

Fot: GN, MEN

W MEN trwa pierwsze posiedzenie Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli