ZNP: 4 lipca w MEN odbędzie się posiedzenie grupy roboczej ds. emerytur nauczycieli

W czwartek 4 lipca 2024 r. o godz. 11:00 odbędzie się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. emerytur nauczycieli, która działa w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli MEN. Z ramienia ZNP wezmą w nim udział: Piotr Gościniak, członek ZG ZNP, Okręg Wielkopolski ZNP; Beata Bartusik – Waśniowska, sekretarz Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP oraz Łukasz Pater, prawnik.

Grupa zajmie się emeryturami nauczycieli oraz nauczycielskim świadczeniem kompensacyjnym. Stronę ministerialną reprezentować będzie ministra Paulina Piechna- Więckiewicz.

Jak poinformował w specjalnym komunikacie ZNP zagadnienia, które zostaną zgłoszone przez przedstawicieli Związku to m.in:

>> przywrócenie prawa do urlopu zdrowotnego nauczycielom, którzy uzyskają uprawnienie do niekorzystnej emerytury stażowej z art. 88a

>> zmiana ustawy o świadczeniach kompensacyjnych, poszerzenie grupy uprawnionych oraz obniżenie wieku, w którym można skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego

Przypomnijmy, że zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli MEN zainaugurował prace 20 czerwca br. W pierwszym posiedzeniu Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli ze strony ZNP uczestniczyli: Sławomir Broniarz, prezes ZNP, Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP oraz Krzysztof Baszczyński, członek Zarządu Głównego ZNP.

26 czerwca br. odbyło się pierwsze posiedzenie tematycznej grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli. Ze strony ZNP w posiedzeniu uczestniczyli: Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP, Arkadiusz Boroń członek ZG ZNP oraz Krzysztof Lisowski, prawnik ZG ZNP jako ekspert. Pracom grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli przewodniczyła podsekretarz stanu w MEN Paulina Piechna – Więckiewicz.

Zgodnie z harmonogramem 16 lipca odbędzie się spotkanie grupy roboczej ds. awansu zawodowego i oceny pracy. 17 lipca zbierze się grupa robocza ds. kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Natomiast w sierpniu zbierze się grupa ds. odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

(GN)

Po spotkaniu grupy ws. wynagrodzeń. Urszula Woźniak: Chcemy rozmowy o płacach. ZNP ma gotowe propozycje

W MEN rozpoczęła prace grupa robocza ds. wynagradzania i warunków pracy nauczycieli. ZNP: „Pilne sprawy trzeba uregulować do 1 września”