Po decyzji TK Adam Bodnar prawdopodobnie zostanie zdjęty z urzędu RPO

Po ponad pięciu latach sprawowania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich Adam Bodnar najprawdopodobniej wkrótce będzie musiał ustąpić. Stanie się tak pomimo, że parlament do dziś nie był w stanie wyłonić jego następcy. To efekt czwartkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, który pozbawi obywateli rzecznika ich praw. Także nauczycieli, których Adam Bodnar w ostatnich latach zdecydowanie bronił