Podstawę programową przedmiotów przyrodniczych trzeba uwspółcześnić. Dr Karol Dudek-Różycki: Nie ujedziemy tak dalej

Uważamy, że podstawę programową z przedmiotów przyrodniczych należy znacznie odchudzić i zmodyfikować, ale też… uwspółcześnić. Twórcy nowej lub zmodyfikowanej podstawy programowej muszą mieć jakieś priorytety i powinni uwzględnić nasze zdanie. To musi być dokument, który odpowiada nie tylko na wyzwania współczesności, przede wszystkim wyposaża uczniów w potrzebną wiedzę. Przydatną także w życiu.