Półkolonie – MEN opublikowało wytyczne

W okresie ferii zimowych szkoły będą mogły organizować półkolonie dla najmłodszych uczniów. Wezmą w nich udział dzieci bez objawów chorobowych w grupach do 12 osób. Gmina będzie mogła powierzyć organizację kolonii m.in. organizacjom pozarządowym