Powrót „Lex Czarnek”. W Sejmie pierwsze czytanie projektu, a przed Sejmem – manifestacja

Sejmowe komisje zajmą się jutro projektem nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe (czyli tzw. lex Czarnek), która podporządkuje szkoły bezpośrednio kuratorom i ograniczy prawa rodziców do edukacji swoich dzieci. Organizacje pozarządowe i nauczycielskie związki zawodowe zorganizują w tym czasie przed Sejmem protest.