Powrót “Lex Czarnek”. W Sejmie pierwsze czytanie projektu, a przed Sejmem – manifestacja

Sejmowe komisje zajmą się jutro projektem nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe (czyli tzw. lex Czarnek), która podporządkuje szkoły bezpośrednio kuratorom i ograniczy prawa rodziców do edukacji swoich dzieci. Organizacje pozarządowe i nauczycielskie związki zawodowe zorganizują w tym czasie przed Sejmem protest.

Jak poinformowała Kancelaria Sejmu, we wtorek 4 stycznia o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie sejmowych komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej. Podczas posiedzenia odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1812), czyli tzw. lex Czarnek

“Posiedzenie będzie prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość” – czytamy w komunikacie Kancelarii Sejmu.

Taka forma obrad ma prawdopodobnie zapobiec porażce, jaką obóz rządzący poniósł 14 grudnia 2021 r., gdy zaplanowane na ten dzień pierwsze czytanie projektu zakończyło się fiaskiem. Z powodu nieobecności w Sejmie kilku posłów Zjednoczonej Prawicy opozycji udało się odroczyć prace nad projektem.

Prace w Sejmie nad “lex Czarnek” odroczone do stycznia. Opozycja: “Presja ma sens”

Jeśli jutro uda się przeprowadzić pierwsze czytanie projektu, to lex Czarnek może zostać przegłosowany w Sejmie już na najbliższym posiedzeniu Sejmu zaplanowanym na 12-13 stycznia br.

Sławomir Broniarz, prezes ZNP: “To była wpadka PiS. Nie możemy tracić czujności”

W czasie, gdy posłowie będą dyskutowali podczas obrad sejmowych komisji o szczegółowych rozwiązaniach projektu ustawy, pod Sejmem odbędzie się manifestacja zorganizowana przez nauczycielskie związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe. „Bądźcie z nami we wtorek 4 stycznia o godzinie 15.00 pod Sejmem! W tym czasie – pomiędzy świętami – zaplanowane jest posiedzenie komisji edukacji i pierwsze czytanie #LexCzarnek” – zaapelowałą inicjatywa Wolna Szkoła. Do kampanii Wolna Szkoła dołączyło ponad 100 organizacji społecznych, a także Stowarzyszenie TAK! Samorządy dla Polski, Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska.

4 stycznia “wraca” lex Czarnek. Wolna Szkoła zapowiada kolejny protest przed Sejmem

„Nie zgadzamy się na zmianę prawa oświatowego, która ma uczynić ze szkoły narzędzie inżynierii społecznej, modelującej młode pokolenie na potrzebę partii rządzącej. Mówimy NIE upartyjnieniu szkoły, poddaniu jej obsesyjnej kontroli kuratorów i ministra Czarnka, zastraszaniu dyrektorów, nauczycieli, odebraniu wpływu rodzicom i indoktrynowaniu naszych dzieci” – czytamy w opisie wydarzenia.

„Presja ma sens! Wygraliśmy weto, możemy wygrać z Czarnkiem. WOLNA SZKOŁA, TO WOLNI LUDZIE I WOLNA POLSKA” – podkreślają organizatorzy protestu.

Link do wydarzenia na Facebooku znajduje się TUTAJ. Jednym z organizatorów protestu jest ZNP.

Projekt “lex Czarnek” praktycznie likwiduje autonomię szkół i podporządkowuje je kuratorom. Co zamierza zmienić MEiN?

Według projektu:

* wydawane szkołom i placówkom przez pracowników kuratorium zalecenia staną się praktycznie rozkazem do natychmiastowego wykonania pod groźbą dymisji. Jeśli dyrektor nie zrealizuje w wyznaczonym terminie zaleceń, a złożone przez niego wyjaśnienia nie spodobają się kuratorowi, to ten wystąpi „do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia”. Samorząd będzie zaś musiał zastosować się do wniosku kuratora;

* kurator będzie mógł zawiesić dyrektora praktycznie w każdej chwili. Wystarczy, że według kuratora będziemy mieli do czynienia ze „sprawą niecierpiącą zwłoki związaną z zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę”;

* kurator zyska kluczową pozycję w komisjach konkursowych na dyrektorów. Przedstawiciele kuratora będą mieli nie 3, jak obecnie, ale 5 głosów. Ponadto w komisji konkursowej znajdzie się „do 3 przedstawicieli organu prowadzącego” (obecnie jest ich po prostu 3). Z kolei rada pedagogiczna i rada rodziców będą mogły wyznaczyć do komisji po 2 przedstawicieli, a organizacje związkowe – po 1. Ale tylko pod warunkiem, że dany związek ma swoją organizację na terenie szkoły.

* ZUS będzie otrzymywał z SIO szczegółowe dane personalne nauczycieli, którzy korzystają ze zwolnień lekarskich oraz urlopów dla poratowania zdrowia

Przemysław Czarnek jednak nadzorowi kuratorów chce poddać nie tylko szkoły, ale też decyzje rodziców. Do tej pory to rodzice uczniów wraz z dyrektorem decydowali o tym, jakie zajęcia dodatkowe realizuje się w danej placówce i które organizacje nawiążą współpracę ze szkołą. Zgodnie z projektem MEiN, dyrektor szkoły będzie miał obowiązek – zanim wpuści taką organizację na teren szkoły – uzyskać pozytywną opinię kuratora.

(PS, GN)