Poznań. Już we wrześniu może zacząć brakować nauczycieli!

Poznań jako jedno z 10 miast należących do Unii Metropolii Polskich wystąpił do Ministerstwa Finansów z wezwaniem do zapłaty kosztów przeprowadzenia reformy oświaty. O sytuacji szkół i nauczycieli w tym mieście rozmawiamy z Przemysławem Foligowskim, dyrektorem Wydziału Oświaty UM.