Prawie pięć miliardów złotych na oświatę? Senat zagłosuje nad poprawką Związku Miast Polskich

Senat zajmuje się dzisiaj ustawą budżetową. Podczas posiedzeń komisji i w trakcie debaty zgłoszono wiele poprawek. Jedna z nich zarekomendowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji na wniosek Związku Miast Polskich zakłada zwiększenie subwencji oświatowej o ponad 4,6 mld zł.