Prawie pięć miliardów złotych na oświatę? Senat zagłosuje nad poprawką Związku Miast Polskich

Senat zajmuje się dzisiaj ustawą budżetową. Podczas posiedzeń komisji i w trakcie debaty zgłoszono wiele poprawek. Jedna z nich zarekomendowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji na wniosek Związku Miast Polskich zakłada zwiększenie subwencji oświatowej o ponad 4,6 mld zł.

Senatorowie z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji na wniosek Związku Miast Polskich chcą zwiększyć nakłady na oświatę o 4,6 mld zł. Samorządowcy argumentują, że „kwota ta obejmuje sumę kolejnych niedoszacowań subwencji w latach 2018, 2019 i 2020, wynikających ze skutków wynegocjowanych przez rząd ze związkami zawodowymi podwyżek płac dla nauczycieli”.

O poprawce zwiększającej nakłady na oświatę pisaliśmy tutaj:

Z Senatu. Komisja samorządu za zwiększeniem subwencji oświatowej o 4,6 mld zł

Poza wzrostem nakładów na oświatę wśród poprawek znalazły się m.in. uwzględnienie w budżecie blisko 2 mld zł na profilaktykę i leczenie chorób nowotworowych (jest to taka sama kwota, jaką przeznaczono na rekompensatę dla TVP i Polskiego Radia w niedawnej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej), zmniejszenie wydatków na IPN i na Wojska Obrony Terytorialnej.

Wśród rekomendowanych poprawek jest również przeznaczenie 5 mln zł dla Państwowej Inspekcji Pracy i zwiększenie dotacji na Europejskie Centrum Solidarności.

Posiedzenie Senatu potrwa do czwartku 27 lutego. Następnie ustawa budżetowa trafi znowu do Sejmu.

(JK, GN)

Fot: Senat/Twitter

Podwyżki dopiero od września 2020 r. Prezydent podpisał ustawę