Z Senatu. Komisja samorządu za zwiększeniem subwencji oświatowej o 4,6 mld zł

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przyjęła większością głosów wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 4 mld 605 mln zł. Wystąpił o to Związek Miast Polskich.

„Komisja rozpatrzyła ustawę budżetową na rok 2020 w częściach właściwych zakresowi działania komisji. Komisja przyjęła większością głosów (przy dwóch wstrzymujących się) wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 4 mld 605 mln zł, zgodnie z wnioskiem Związku Miast Polskich, przyjętym przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 14 lutego br. w Poznaniu” – czytamy na stronie ZMP.

Samorządowcy argumentowali we wniosku do senatorów, że „kwota ta obejmuje sumę kolejnych niedoszacowań subwencji w latach 2018, 2019 i 2020, wynikających ze skutków wynegocjowanych przez rząd ze związkami zawodowymi podwyżek płac dla nauczycieli”.

„Wzrost luki finansowej w oświacie wystąpił szczególnie ostro w latach 2017 i 2018.  Systematycznie spada również relacja kwoty części oświatowej subwencji ogólnej do PKB. W roku 2004 środki przekazane z budżetu państwa na edukację stanowiły 2,7 proc., a wr. 2018 –już tylko 2,0 proc. PKB ” – czytamy we wniosku ZMP.

„(…) Sytuacja finansowa oświaty samorządowej wymaga radykalnej poprawy, ponieważ przy pogarszającej się równocześnie ogólnej sytuacji finansów gmin stopniowo tracą one zdolność finansowania rozwoju lokalnego” – podkreślają samorządowcy.  Całe pismo można znaleźć tutaj.

Wniosek skierowano do trzech senackich komisji: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Budżetu i Finansów Publicznych, a także Nauki, Edukacji i Sportu. Senatorowie z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu nie zaproponowali poprawek do budżetu państwa na 2020 r. w części dotyczącej oświaty i wychowania.

Stan finansów samorządowych będzie temat seminaryjnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP, który 2 marca komisja organizuje wspólnie ze Związkiem Miast Polskich.

Przypomnijmy, że po poprawkach wniesionych przez senatorów – ustawa budżetowa na 2020 wróci do Sejmu.

(JK, GN)

Fot: Senat/Twitter

Sejm przyjął budżet. PiS nie chciał, by nauczyciele dostali więcej pieniędzy

Podwyżki dopiero od września 2020 r. Prezydent podpisał ustawę

Sejm przyjął budżet. PiS nie chciał, by nauczyciele dostali więcej pieniędzy