Prezes ZNP: Chciałbym, by czas do 24 maja minister edukacji wykorzystał na zapewnienie szkołom pełnego bezpieczeństwa

Szef MEN siłą rzeczy nowelizuje własne rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. A rozporządzenie ministra edukacji, zgodnie z delegacją ustawową, powinno być skonsultowane ze związkami zawodowymi. Nikt ministra z tego nie zwolnił. Skoro mówi o projekcji czasowej i wymienia 8 i 16 czerwca jako terminy egzaminów, to pytam co stało na przeszkodzie w skonsultowaniu tego … Czytaj dalej Prezes ZNP: Chciałbym, by czas do 24 maja minister edukacji wykorzystał na zapewnienie szkołom pełnego bezpieczeństwa