Prezes ZNP: Na nauczycieli można liczyć, ale nauczyciele też potrafią liczyć. ZNP oczekuje zmian w prawie i realnych podwyżek

Nauczycielskie związki zawodowe chcą, by stroną w sporze zbiorowym był – nie jak to jest obecnie – dyrektor szkoły, ale minister edukacji. Związki oczekują też podjęcia przez MEiN rzeczywistego dialogu na temat m.in. wysokości wynagrodzeń w oświacie, bo obecne wakacje będą dla wielu nauczycieli czasem poszukiwania nowej pracy