Prezydent chce dać rodzicom prawo głosu. W rzeczywistości, to prawo będzie fikcją

Czy 20 może oznaczać więcej niż 470? Tak, w prezydenckim projekcie nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe. Z projektu mającego przyznać rodzicom prawo do decydowania o obecności organizacji pozarządowych na terenie szkoły wyszło coś dokładnie odwrotnego. Wyrzucenie takiej organizacji ze szkół będzie graniczyło z cudem