Prof. Dariusz Jemielniak: Skutkiem zmian w wykazie czasopism może być to, że polska nauka straci na znaczeniu

To jest patriotyzm. Żeby polska nauka miała swój wpływ na naukę światową. Bo nauka jest przecież jedna. Chodzi tylko o to, żeby osoby z polskich uczelni były lepiej słyszane. Jeśli chcemy promować polską naukę, tylko w ten sposób możemy to osiągnąć. Ludzie muszą o nas w świecie usłyszeć.