Projekt budżetu na 2024 r. już w Sejmie. A w nim pieniądze na podwyżki w oświacie i nauce

Kwota bazowa, na podstawie której oblicza się wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wzrośnie o 30 proc. Na podwyżki dla nauczycieli w 2024 r. zagwarantowano ponad 28 miliardów złotych – tak zakłada projekt ustawy budżetowej na przyszły rok.