Projekt budżetu na 2024 r. już w Sejmie. A w nim pieniądze na podwyżki w oświacie i nauce

Kwota bazowa, na podstawie której oblicza się wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wzrośnie o 30 proc. Na podwyżki dla nauczycieli w 2024 r. zagwarantowano ponad 28 miliardów złotych – tak zakłada projekt ustawy budżetowej na przyszły rok.

Rząd Donalda Tuska skierował do Sejmu projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Pierwsze czytanie tego kluczowego dla państwa i obywateli dokumentu odbędzie się już jutro, tj. w czwartek 21 grudnia.

Projekt budżetu stanie się też podstawą do wypłaty nauczycielom przyszłorocznych podwyżek. Rząd Tuska wpisał do tego dokumentu „podwyżkę wynagrodzeń o 30 proc. nauczycieli w oświacie samorządowej i rządowej oraz nauczycieli przedszkolnych, a w przypadku nauczycieli początkujących o 33 proc.”

Premier: W budżecie zapewniliśmy środki na podwyżkę dla nauczycieli 30 proc., a dla nauczycieli początkujących o 33 proc.

„Podwyżkę 30 proc. przewidziano także dla nauczycieli akademickich” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Na podwyżki dla nauczycieli zagwarantowano w 2024 r. rekordową w historii III RP kwotę. Według Ministerstwa Finansów, łączna wartość podwyżek to około 28,3 mld zł. To aż o 17 mld zł więcej niż w przyszłym roku chciał nauczycielom dać rząd Mateusza Morawieckiego. Przypomnijmy – rząd PiS w swoim projekcie budżetu zapisał podwyżki dla nauczycieli w wysokości zaledwie 12,3 proc.

MF policzyło, że koszt podwyżek dla nauczycieli pracujących w szkołach samorządowych to 20,5 mld zł (o 11,3 mld zł więcej niż przewidywały plany Morawieckiego). Pół miliarda złotych mają kosztować podwyżki w oświacie podległej rządowi, a 2,3 mld zł – podwyżki dla nauczycieli przedszkoli.

Prezes ZNP przed spotkaniem w MEiN: Przypominamy, że średnie wynagrodzenie nauczycieli to konstrukcja prawna, a nie nauczycielska pensja

Wzrost pensji nauczycieli akademickich ma kosztować 5 mld zł (o 3 mld zł więcej niż w planie Morawieckiego).

W ślad za tym pójdzie nowa stawka kwoty bazowej dla nauczycieli (zapisanej w Karcie Nauczyciela). To wskaźnik służący do wyliczenia wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Kwota bazowa ma pójść w górę o 30 proc., co „skutkuje zwiększeniem średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30 proc. w stosunku do 2023 r.”.

Zapisana w Karcie Nauczyciela kwota bazowa wzrośnie więc z 3981 zł do 5176 zł (o 1195 zł), czyli o wspomniane 30 proc.

Na konkretne stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stopniach awansu zawodowego trzeba będzie poczekać do chwili opublikowania przez ministerstwo edukacji projektu tzw. rozporządzenia płacowego. W uzasadnieniu do projektu tzw. ustawy okołobudżetowej Ministerstwo Finansów ujawniło jedynie planowaną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli dyplomowanych. To 5915 zł brutto, czyli o 1365 zł więcej niż obecnie (tj. 4550 zł).

Jak wynagrodzenia nauczycieli rosły w czasie rządów PiS? 0 proc., 1,3 proc., 5,35 proc. …

Pieniądze na podwyżki dla nauczycieli pracujących w oświacie samorządowej trafią do samorządów w całej Polsce w postaci subwencji oświatowej. Subwencja oświatowa w 2024 r. wzrośnie więc z 64,4 mld zł do prawie 88 mld zł. To aż o 24 mld zł w ciągu roku (36,6 proc.) ! To też rekord w historii III RP.

Wzrost subwencji uwzględni m.in.:
* zmianę liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
* skutki wzrostu o 30 proc. średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących – o 33 proc.),
* wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
* wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów samorządów w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest
organem prowadzącym,
* skutki wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
* zmniejszenie z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(PS, GN)