Pszczyńskie Forum Nauki. Mirosław Kozik: Chcemy zachęcić wszystkich do zainteresowania nauką na nowo

Chcemy, by po tym rocznym okresie braku bodźców i interakcji zmobilizować wszystkich do zainteresowania nauką na nowo. Chcemy też pokazać, że my, nauczyciele, musimy nadrabiać braki w podstawie programowej i często radzić sobie z tym sami. Chcemy też wzbudzić wśród uczniów zainteresowanie wiedzą pozapodręcznikową.