Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiada m.in. szefowi MEiN: „Ograniczanie badań naukowych jest nielegalne”

„Wszelkie działania, w tym decyzje finansowe mające charakter restrykcji, w celu uniemożliwienia korzystania z konstytucyjnych wolności są nielegalne” – podkreśla m.in. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wyraża sprzeciw wobec łamania art. 73 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdemu zapewnia się m.in. wolność badań naukowych i ogłaszania ich wyników.