Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiada m.in. szefowi MEiN: „Ograniczanie badań naukowych jest nielegalne”

„Wszelkie działania, w tym decyzje finansowe mające charakter restrykcji, w celu uniemożliwienia korzystania z konstytucyjnych wolności są nielegalne” – podkreśla m.in. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wyraża sprzeciw wobec łamania art. 73 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdemu zapewnia się m.in. wolność badań naukowych i ogłaszania ich wyników.

To reakcja na wypowiedzi przedstawicieli władz po wywiadzie telewizyjnym prof. Barbary Engelking na temat postaw Polaków wobec Żydów w trakcie okupacji.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjęła specjalną uchwałę w tej sprawie, w której solidaryzuje się z protestem Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN z 27 kwietnie br. Uchwałę w imieniu rady podpisał jej przewodniczący prof. Marcin Pałys.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki. Rada współdziała z organami władzy publicznej w zakresie polityki naukowej państwa.

Tymczasem Przemysław Czarnek grozi naukowcom, którzy bronią prof. Engelking i mówi o „zwykłym antypolskim chamstwie”

We wtorek Polskim Radiu 24 Dorota Kania zapytała Przemysława Czarnka, czy „widział nazwiska” sygnatariuszy listu w obronie prof. Engelking.

– Oczywiście, że widziałem. Analizujemy, z jakich uczelni to jest, i będziemy na to reagować. Nie ma pozwolenia na to, żeby coś, co nauką nie jest, tylko jest zwykłym chamstwem antypolskim, było finansowane za pieniądze Polski – stwierdził Czarnek.

Listy wsparcia dla badaczki Zagłady znajdują się w linku poniżej.

(GN)

Muzeum Polin i środowisko naukowe staje w obronie prof. Engelking. W tle m.in. groźby Czarnka wobec PAN