Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego popiera protestujące i protestujących w fabryce Solaris

Od 24 stycznia w zakładach Solaris w Wielkopolsce ma miejsce strajk generalny. Zorganizowali go pracownicy zrzeszeni w OPZZ Konfederacja Pracy oraz NSZZ Solidarność. Poprzedziły go kilkumiesięczne negocjacje i referendum strajkowe. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w specjalnym stanowisku wsparła protestujące i protestujących w fabryce Solaris.