Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego popiera protestujące i protestujących w fabryce Solaris

Od 24 stycznia w zakładach Solaris w Wielkopolsce ma miejsce strajk generalny. Zorganizowali go pracownicy zrzeszeni w OPZZ Konfederacja Pracy oraz NSZZ Solidarność. Poprzedziły go kilkumiesięczne negocjacje i referendum strajkowe. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w specjalnym stanowisku wsparła protestujące i protestujących w fabryce Solaris.

„Walka o podwyżki wynagrodzeń i godne warunki pracy to podstawowe zadanie związków zawodowych –szczególnie w czasie, gdy drastycznie rosną koszty utrzymania. Strajkujący w zakładach Solaris Bus & Coach stanowią dziś przykład determinacji i stanowczości dla całego ruchu
związkowego. Wasz sukces będzie sukcesem nas wszystkich!” – czytamy m.in. w piśmie podpisanym przez Janusza Szczerbę, prezesa RSZWiN ZNP.

„Jednocześnie Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego włącza się do akcji zbierania funduszy dla strajkujących w zakładach Solaris Bus & Coach. Istotą ruchu związkowego jest wzajemne wsparcie. Dziś obowiązkiem całego ruchu pracowniczego jest niedopuszczenie do pozostawienia protestujących pracowników z nieopłaconymi rachunkami. Zwracamy się do naszych członków i organizacji zakładowych o wpłaty na rzecz strajkujących. Pracownicy zjednoczeni – niezwyciężeni!” – podkreślono.

Dobrowolnych wpłat na fundusz dla strajkujących pracowników i pracownic można dokonywać pod tym linkiem: https://zrzutka.pl/r2uwj9

Jak poinformowano przedstawiciele Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP niebawem udadzą się do zakładów Solarisa w celu przekazania oficjalnego poparcia.

Przypomnijmy, że Solaris notuje zyski na poziomie 100 mln zł, wynagrodzenie pracownika z 15-letnim stażem pracy wynosi 3000 zł. Pracownicy zażądali 800 zł podwyżki, w dwóch transzach: 400 zł w 2021 oraz 400 zł w 2022 roku. Pracodawca te oczekiwania odrzucił.

Pełne stanowisko RSZWiN ZNP znajduje się tutaj.

(JK, GN)

Aneta Trojanowska: Na pewno nie zaprzestaniemy akcji protestacyjnej

W MEiN odbyło się drugie spotkanie ws. wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym. „Sytuacja jest absurdalna”