Ranking zawodów. 57 proc. Polaków poważa zawód nauczyciela. To więcej niż rok temu

Na liście 34 najbardziej poważanych przez Polaków zawodów nauczyciele znaleźli się na 9 miejscu i poprawili swoją pozycję w porównaniu z ubiegłym rokiem o 4 szczeble. Zawód nauczyciela poważa 57 proc. respondentów – w ubiegłym roku 53 proc.