Ranking zawodów. 57 proc. Polaków poważa zawód nauczyciela. To więcej niż rok temu

Na liście 34 najbardziej poważanych przez Polaków zawodów nauczyciele znaleźli się na 9 miejscu i poprawili swoją pozycję w porównaniu z ubiegłym rokiem o 4 szczeble. Zawód nauczyciela poważa 57 proc. respondentów – w ubiegłym roku 53 proc.

W internetowym badaniu panelowym przeprowadzonym przez SW Research pytano respondentów: „Jakim poważaniem darzysz osoby o poniższym zawodzie/funkcji?” To druga edycja ogólnopolskiego badania poświęcona tematyce prestiżu zawodów z perspektywy Polaków.

Największym poważaniem wśród zawodów niezmiennie cieszą się strażacy (81 proc. wskazań) i ratownicy medyczni (80 proc.). Na trzecim miejscu jest lekarz (72 proc.).

Przed nauczycielami znaleźli się jeszcze pielęgniarka (70 proc.), profesor uniwersytetu (66 proc.), górnik (62 proc.), informatyk-analityk systemów komputerowych (59 proc.) oraz inżynier  pracujący w fabryce (58 proc.). Na 10 pozycji, tuż za nauczycielami, znalazł się robotnik wykwalifikowany.

– Ratowanie zdrowia i życia niejednokrotnie wiąże się z dużą dozą poświęcenia i bohaterstwa, co w naturalny sposób wywołuje w społeczeństwie wysoki szacunek dla przedstawicieli związanych z tą dziedziną życia. To tłumaczy tak wysoką pozycję strażaka i ratownika medycznego –  komentuje wiceprezes agencji SW Research, Piotr Zimolzak.

Do najmniej poważanych przez Polaków zawodów i funkcji należą: poseł (19 proc.), youtuber (18 proc.), partyjny działacz (17 proc.) i influencer (16 proc.).

Kolejną grupę o relatywnie niskim uznaniu społecznym tworzą zawody administracyjne  – radny gminny (22 proc.) oraz minister (26 proc.). Niską pozycję zajmuje też zawód księdza.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 27-28.04.2022 r. przez agencję badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie n=1014 dorosłych Polaków w ramach badania omnibusowego OmniWatch48.  Metoda: wywiady online, CAWI. Źródło próby: panel badawczy SW PANEL.

Więcej informacji o badaniu znajduje się tutaj

(JK, GN)

Barometr zawodów 2022. 30 poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Wśród nich nauczyciele przedmiotów zawodowych

CBOS: Zawód nauczyciela cieszy się dużym poważaniem społecznym. Tak mówią Polacy pół roku po strajku