Barometr zawodów 2022. 30 poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Wśród nich nauczyciele przedmiotów zawodowych

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu, oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych znaleźli się wśród 30 deficytowych branż w badaniu „Barometr zawodów 2022” przeprowadzonym na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Zapotrzebowanie na nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli nauczania początkowego, nauczyciele języków obcych, nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących o nauczycieli szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych znajduje się w skali kraju w równowadze. Należy jednak pamiętać, że wiele zależy od poszczególnych powiatów czy województw.

Według badania Barometr Zawodów na 2022 rok w skali kraju pojawi się 30 zawodów, w których pracodawcy będą mieli trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych i chętnych do pracy kandydatów – o 1 więcej niż przed rokiem. Niezmiennie z największą liczbą deficytów będzie mierzyła się branża budowlana.

Wśród zawodów deficytowych w 2022 roku Polsce znalazły się  m.in. pielęgniarki, położne, psychologowie i psychoterapeuci, fizjoterapeuci i masażyści, lekarze, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, ratownicy medyczni, a także nauczyciele praktycznej nauki zawodu oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych

Autorzy badania piszą też, że duże problemy z rekrutacją wystąpią także w branży medyczno-opiekuńczej i TSL (transport-spedycja-logistyka) – w niemal wszystkich powiatach poszukiwani będą kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz pielęgniarki i położne.

Pod lupę wzięto 168 zawodów, w tym 130 ma status zawodów zrównoważonych, a 30 deficytowych. „Zawód deficytowy, to taki w którym jest więcej ofert pracy niż kandydatów, gdzie nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie duże, a podaż pracowników o odpowiednich kwalifikacjach – niewielka”  – wskazują autorzy opracowania.

Na tegorocznej liście pojawił się jeden nowy zawód – specjaliści ds. projektowania, wdrażania i doskonalenia produktów i usług cyfrowych. To niejedyna zmiana na liście zawodów deficytowych. Do deficytu w 2022 roku powrócili pracownicy ds. rachunkowości i księgowości. Do równowagi przeszli natomiast krawcy i pracownicy produkcji odzieży.

Barometr zawodów 2022 stanowi VII ogólnopolską edycję badania. Został opracowany w trakcie 344 paneli eksperckich. Najpierw na poziomie powiatowym, następnie wyniki zostały uogólnione na poziom wojewódzki i krajowy.

Prognozę zapotrzebowania na zawody sporządzono dla wszystkich 380 powiatów w Polsce.

Więcej można przeczytać tutaj

(JK, GN)

Fot: Screen

MEiN: Na jakie zawody będzie zapotrzebowanie na rynku pracy? Nowa prognoza

Ministerstwo pracy publikuje listę najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce. Są na niej nauczyciele

OPI PIB zbada zapotrzebowanie na kształcenie na kierunkach nauczycielskich