Raport: Jak nauczyciele czują się w swojej pracy? Wypalenie zawodowe i brak sensu

„Nauczyciele są bardzo wysoko zaangażowani w pracę. To osoby wręcz pochłonięte swoim zajęciem zawodowym. Jednocześnie ich zasoby słabną – towarzyszą im negatywne emocje, wyczerpanie, niskie poczucie skuteczności i wysokie poczucie braku sensu w pracy. Potrzebują wsparcia, zaangażowania przełożonych w podniesienie ich dobrostanu zawodowego, możliwości zadbania o siebie i swoich kolegów oraz koleżanki z pracy” – … Czytaj dalej Raport: Jak nauczyciele czują się w swojej pracy? Wypalenie zawodowe i brak sensu