Rada Dialogu Społecznego rozmawia o oświacie. Związki domagają się inwestycji w pracowników i godnych warunków pracy

Zwiększenie nakładów na oświatę, 20-procentowe podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia 2022 r., powiązanie nauczycielskich wynagrodzeń ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce oraz wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych szkół – to postulaty, z jakimi ZNP i FZZ udały się na dzisiejsze posiedzenie Rady Dialogu Społecznego.