Rozporządzenie MEN ws. zmian w pracach domowych opublikowane w Dzienniku Ustaw

Rozporządzenie MEN z dnia 22 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych zostało w poniedziałek opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zmiany dotyczące prac domowych wchodzą w życie już od 1 kwietnia, a nie jak zapowiadano wcześniej od połowy przyszłego miesiąca.