Rozporządzenie MEN ws. zmian w pracach domowych opublikowane w Dzienniku Ustaw

Rozporządzenie MEN z dnia 22 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych zostało w poniedziałek opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zmiany dotyczące prac domowych wchodzą w życie już od 1 kwietnia, a nie jak zapowiadano wcześniej od połowy przyszłego miesiąca.

Przypomnijmy, że w piątek 22 marca  minister Barbara Nowacka podpisała rozporządzenie dotyczące prac domowych oraz oceny klasyfikacyjnej z religii i etyki.

Od kwietnia w szkołach podstawowych nie będzie prac domowych w klasach I-III – z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą – a w klasach IV-VIII zadania będą nieobowiązkowe i nieoceniane.

– Dzięki temu rozwiązaniu uczniowie będą mieli więcej czasu na utrwalanie wiedzy, przygotowanie się do sprawdzianów, czytanie książek, a także, co bardzo ważne, realizowanie swoich pasji i odpoczynek – twierdzi  minister Barbara Nowacka.

Zgodnie z rozporządzeniem:

>> w klasach I–III szkoły podstawowej nauczyciele nie będą zadawać prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wyjątek stanowią prace dotyczące usprawniania motoryki małej, czyli ćwiczeń polegających na rozwijaniu umiejętności ruchowych dłoni.

>> w klasach IV-VIII szkoły podstawowej uczniowie nie będą mieli obowiązku wykonywania prac domowych zadawanych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wykonanie lub niewykonanie pracy domowej nie będzie oceniane.

Zmiany dotyczą prac pisemnych i praktyczno-technicznych, na poziomie szkół podstawowych.

„Nowe przepisy nie oznaczają zniesienia obowiązku uczenia się w domu, tj. nauki czytania w przypadku najmłodszych uczniów, czytania lektur, przyswojenia określonych treści, słówek z języków obcych, czy powtarzania materiału omówionego podczas lekcji itp.” – zastrzega MEN.

Ponadto rozporządzenie wprowadza – od września br. – rezygnację z wliczania ocen z etyki i religii, czyli dwóch przedmiotów nieobowiązkowych, do średniej ocen rocznych. Celem zmiany jest zapewnienie uczniom równych szans w uzyskiwaniu średniej ocen.

(GN)

Fot: MEN

Ankieta Głosu. Zapraszamy do udziału w głosowaniu:

Nauczycielu, jak nowe przepisy dotyczące (nie)zadawania prac domowych wpłyną na Twoją pracę z uczniami?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Kto za, kto przeciw? Nauczyciele oceniają zmiany w pracach domowych. Czekają m.in. na konkretne rekomendacje MEN (komentarze)

Ostatni poniedziałek z pracami domowymi „po staremu”. Nowe przepisy wchodzą w życie już 1 kwietnia br.

Zmiany w pracach domowych – liczne uwagi i opinie przekazane do MEN. Co zostało uwzględnione w rozporządzeniu?