Zmiany w pracach domowych – liczne uwagi i opinie przekazane do MEN. Co zostało uwzględnione w rozporządzeniu?

Kategoryczny sprzeciw lub warunkowe poparcie oraz liczne propozycje modyfikacji projektu rozporządzenia ws. prac domowych – do resortu edukacji trafiło wiele uwag na ten temat. Ich autorki i autorzy prezentują często skrajnie odmienne stanowiska, ale wiele opinii zawiera te same oczekiwania, np.dopuszczenie możliwości oceniania prac domowych w klasach IV-VIII (z wyłączeniem oceny niedostatecznej, na życzenie ucznia, … Czytaj dalej Zmiany w pracach domowych – liczne uwagi i opinie przekazane do MEN. Co zostało uwzględnione w rozporządzeniu?