Rozporządzenie o refundacji podpisane. Kto otrzyma dofinansowanie, a kto nie?

Refundacji kosztów prowadzenia zdalnych lekcji w wysokości 500 zł nie otrzymają nauczyciele przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych. Z prawa do dodatku wykluczono także nauczycieli przebywających na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim, a także nauczycieli oddelegowanych do pracy związkowej. Wnioski o refundację można składać już od jutra!