RPO do MEiN: „Lekcje religii nie stanowią prostego ekwiwalentu lekcji etyki”

„Zasadne byłoby poddanie tak ważnego projektu konsultacjom społecznym. Po zmianie należałoby zaś dołożyć starań, aby przekazywana wiedza miała charakter pluralistyczny i była prezentowana w sposób obiektywny i dopuszczający krytyczną dyskusję. Wobec sporów rodziców co do udziału dzieci w zajęciach religii albo etyki szczególne znaczenie powinna mieć wola nieletnich” – podkreśla m.in. rzecznik praw obywatelskich prof … Czytaj dalej RPO do MEiN: „Lekcje religii nie stanowią prostego ekwiwalentu lekcji etyki”