RPO interweniuje w MEN ws. roli kuratorów w opiniowaniu likwidacji szkół oraz uczniów, którzy nie chodzą na lekcje religii

„Prawo nie precyzuje dokładnie przesłanek wydawania przez kuratora oświaty pozytywnej lub negatywnej opinii o zamiarze likwidacji szkoły przez samorząd” – wskazuje RPO. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do MEN w sprawie skarg na działania kuratorów co do likwidacji szkół i placówek prowadzonych przez samorządy.