RPO krytykuje rządowy projekt wprowadzający odpowiedzialność karną dla dyrektorów. „Dodatkowe narzędzie dyscyplinowania”

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk  przedstawił ministrowi, członkowi Rady Ministrów Michałowi Wójcikowi krytyczne uwagi do projektu nowelizacji Prawa oświatowego oraz innych ustaw, w której rząd proponuje wprowadzenie przepisów przewidujących odpowiedzialność karną dyrektorów za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków na szkodę dziecka. „Tymczasem taką odpowiedzialność przewidują już obecne przepisy ogólne Kodeksu karnego.  Nowe przepisy byłyby dodatkowym … Czytaj dalej RPO krytykuje rządowy projekt wprowadzający odpowiedzialność karną dla dyrektorów. „Dodatkowe narzędzie dyscyplinowania”