RPO: Obecna sytuacja nie zapewnia równego prawa dostępu do edukacji

„Uczniowie z niepełnosprawnościami, dzieci cudzoziemskie, a także wychowankowie domów dziecka mają problemy ze zdalną edukacją” – alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. W piśmie do ministra edukacji pyta o ocenę zdalnego nauczania i działania, które mogą je usprawnić.