RPO opowiada się za szybkim szczepieniem nauczycieli i wskazuje na problemy związane z powrotem najmłodszych uczniów do szkół

Rzecznik Praw Obywatelskich popiera postulat szybkiego dostępu do szczepień dla pracowników systemu oświaty, w tym nauczycieli i pracowników żłobków i przedszkoli. W wystąpieniu do MEiN Adam Bodnar zwrócił  także ponownie uwagę na problem niedostępności nauki w trybie zdalnym oraz problemy psychiczne dzieci.