RPO pisze do MEN ws. kumulacji roczników. „Obecna sytuacja narusza konstytucyjne prawo do nauki”

„Uczniowie – nawet ci, którzy uzyskali wysokie wyniki, kończąc szkołę podstawową lub gimnazjum – nie dostali się do żadnej z wybranych szkół. Taka sytuacja jest nieakceptowalna i w sposób oczywisty prowadzi do naruszenia gwarantowanego konstytucyjnie (w art. 70 Konstytucji) prawa do nauki” – pisze Adam Bodnar do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego.