RSzWiN ZNP podjęła decyzję o kontynuowaniu działań protestacyjnych (komunikat)

Przyjęty przez Sejm RP projekt budżetu, w którym po raz kolejny nie uwzględniono środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników uczelni wyższych i placówek naukowych został negatywnie oceniony przez RSzWiN ZNP.  W specjalnym komunikacie poinformowano, że RSzWiN ZNP na posiedzeniu w dniu 28 tycznia 2022 r. podjęła decyzję o kontynuacji akcji protestacyjnej na rzecz wzrostu wynagrodzeń … Czytaj dalej RSzWiN ZNP podjęła decyzję o kontynuowaniu działań protestacyjnych (komunikat)