Rząd ustąpił i wpisał podwyżkę do budżetu na 2020 r.! Ale nie dał pieniędzy

Obietnice rządu dotyczące wzrostu płac w 2020 r. wreszcie zostały przelane na papier. W ostatniej chwili rząd zgłosił autopoprawkę do ustawy budżetowej, w której znalazła się podwyżka kwoty bazowej dla nauczycieli. Nadal nie wiemy jednak, czy wystarczy pieniędzy na sfinansowanie podwyżki.