Sejm rozpatrzy projekt ZNP zwiększający wynagrodzenia nauczycieli

Sejm wkrótce powinien zająć się zgłoszonym przez ZNP obywatelskim projektem ustawy “Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” zakładającym powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Projekt otrzymał właśnie numer druku sejmowego i został skierowany do pierwszego czytania.