Sejm uchwalił budżet na 2021 r. Oszczędności na oświacie zatwierdzone

Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2021 r. Wprowadzono kilkanaście poprawek zgłoszonych przez posłów PiS, m.in. poprawkę zmniejszającą o 7 mln zł wydatki na oświatę i wychowanie, z tego na szkolnictwo polskie za granicą o kwotę 5 mln zł i 2 mln zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.